Podróżnicy ze Świerklańca

Istnieje od dwóch miesięcy i cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Świerklaniec. Stowarzyszenie Podróżników „Obieżyświat” działające w Świerklańcu liczy już 32 stałych członków, a to dopiero początek jego działalności. Głównym celem SP „Obieżyświat” jest działanie na rzecz turystyczno-krajoznawczej aktywizacji mieszkańców Śląska. Odbywa się to między innymi poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów. 

Czytaj więcej: Podróżnicy ze Świerklańca

Oficjalne otwarcie boiska przy Gimnazjum w Świerklańcu

- Patrząc na dzisiejsze warunki atmosferyczne, dobrym pomysłem byłoby rozegranie na nowym boisku meczu hokeja na lodzie – żartował Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl. Faktycznie aura uniemożliwiła rozegranie pokazowego meczu piłki nożnej – na boisku zalegał śnieg a pod nim lód, ale to nie przeszkodziło w uroczystości poświęcenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wolności w Świerklańcu przez ks. Rafała Szota, proboszcza parafii p. w. Chrystusa Króla w Świerklańcu.

Czytaj więcej: Oficjalne otwarcie boiska przy Gimnazjum w...

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Startuje kampania społeczna pod nazwą „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” mająca na celu uświadomienie społeczeństwa o tym, że spalanie plastików w domowych piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu jest wielkim błędem. Na monitorach w autobusach i tramwajach w aglomeracji Górnego Śląska, Krakowie i Łodzi przez dwa tygodnie będzie można oglądać animowany spot ilustrujący hasło kampanii.

Czytaj więcej: Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Projekt „Samoobrona Kobiet”

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje projekt pod nazwą „Samoobrona Kobiet” czyli cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywają się w 30 polskich miastach. Najlepsi wojskowi instruktorzy uczą i pokazują Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Czytaj więcej: Projekt „Samoobrona Kobiet”

Informacja o Sesji Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Świerklaniec uprzejmie informuje, że XXXV sesja Rady Gminy Świerklaniec rozpocznie się w środę, dnia 30 listopada 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec.

Porządek obrad sesji Rady Gminy Świerklaniec:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.10.2016 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań nad Zalewem Nakło – Chechło oraz w Parku w Świerklańcu.
 7. Omówienie postępu prac nad realizacją opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 232 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Świerklaniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 233 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 234 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 235 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XX/117/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 listopada 2015 w sprawie opłaty targowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 236 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr V/33/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 237 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 238 w sprawie zamiany nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 239 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 240 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2016-2028.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 241 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 20. Zakończenie.

Konkurs recytatorski dla przedszkolaków

„Kolorowa Jesień” – pod takim hasłem odbył się konkurs recytatorski w przedszkolu "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu, który honorowym patronatem objął Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl. W konkursie na najlepsze wykonanie wierszyka o tematyce związanej z jesienią wzięło udział 14 przedszkolaków z gminy Świerklaniec. Podzielono ich na dwie grupy wiekowe: młodszą – 4 i 5 latki oraz starszą – 6 latki.

Czytaj więcej: Konkurs recytatorski dla przedszkolaków

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec