Boisko wielofunkcyjne w Świerklańcu ukończone!

Boisko wielofunkcyjneBoisko przy ulicy Wolności w Świerklańcu jest już gotowe. Ma wymiary 44 na 24 m i z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej. Jego nawierzchnia wykonana została ze specjalnej kostki poliuretanowej, która charakteryzuje się wytrzymałością i bezpieczeństwem. 31 października odbył się odbiór końcowy obiektu.

Czytaj więcej: Boisko wielofunkcyjne w Świerklańcu ukończone!

Konkurs MSWiA dla młodzieży

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność”. Jednym z jej elementów jest konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na spot filmowy dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożenia czadem.

Czytaj więcej: Konkurs MSWiA dla młodzieży

Informacja o przetargach na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec informuje o przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Orzechu i Nowym Chechle. Z treścią ogłoszeń można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Świerklaniec pod poniższymi linkami.

Przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość guntową - Nowe Chechło ul. Skowronków (link)

Przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości guntowe - Orzech ul. Ogrodowa, ul. Wieczorków (link)

Za nami święto myśliwych, leśników i jeźdźców

22 października 2016 roku w Zabytkowym Parku w Świerklańcu odbył się Staropolski Hubertus, czyli tradycyjne święto ku czci świętego Huberta – patrona myśliwych, leśników i jeźdźców. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy Świętej w centralnej części Parku, którą odprawił ks. Krzysztof Ochab z parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu. W samo południe pod Pałacem Kawalera odbyło się uroczyste otwarcie Hubertusa.

Czytaj więcej: Za nami święto myśliwych, leśników i jeźdźców

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Świerklaniec w dniu 27.10.2016 r. od godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach 31.08.2016 r., 15.09.2016 r., 27.09.2016 r. i 07.10.2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w III kwartale 2016 r.
7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze 2016 r.
9. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
10. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o gospodarce nieruchomościami Gminy za I półrocze 2016 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 225 w sprawie nadania nazwy ulica „Piaskowa” w sołectwie Świerklaniec.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 226 w sprawie nadania nazwy ulica „Laskowa” w sołectwie Orzech.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 227 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/15 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świerklaniec na lata 2016 – 2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 228 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa celem podjęcia działań dążących do zmiany Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie wprowadzenia możliwości terminowego najmu lokali mieszkalnych dla osób najuboższych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 229 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 230 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 231 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2016-2028.
18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec