Nagroda im. Stanisława Moniuszki dla Chóru "Jutrzenka"!

17 czerwca 2017 r. podczas XXV Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski" Prezydent Miasta Katowice przyznawał XXII Międzynarodowe Nagrody imienia Stanisława Moniuszki. Jedna z nich trafiła do chóru "Jutrzenka" z Nakła Śląskiego.

Statuetkę przyznaną za "wybitne zasługi dla społecznego ruchu muzycznego i dokonania w budowaniu trwałych wartości etycznych, których źródłem jest piękno pieśni i tradycji muzykowania na Śląsku" odebrała Prezes nakielskiego chóru - Grażyna Bentkowska. Podczas uroczystości chór "Jutrzenka" pod dyr. Ewy Zug miał również okazję do tego, żeby zaprezentować się szerokiej publiczności na scenie Amfiteatru Zadole w Katowicach - Piotrowicach.

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Świerklaniec.

Szczegóły wraz z ogłoszeniem znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec w zakładce Nieruchomości, Geodezja: link.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec