Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego powiatu tarnogórskiego

Informujemy, że do 27 października można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi
250 tysięcy zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego.

Czytaj więcej: Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego...

Wywóz liści z terenów gminnych

Informujemy, że mieszkańcy Nakła Śląskiego, którzy sprzątają liście przed swoimi posesjami z terenów należących do gminy mogą wystawiać je w workach koloru niebieskiego, dostępnych do pobrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim. Worki będą odbierane w każdy czwartek do 15 grudnia. Wystawione worki brązowe z logo "REMONDIS" z odpadami pochodzącymi z posesji mieszkańców będą odbierane tak jak dotychczas, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów bio przez Firmę Remondis.

Zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy

Zakończono projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Świerklaniec współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Teraz budynek wizualnie prezentuje się o wiele lepiej, ale przede wszystkim z centrum Świerklańca zniknął jeden z największych emiterów niskiej emisji.

Czytaj więcej: Zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec