Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Świerklaniec w dniu 27.10.2016 r. od godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach 31.08.2016 r., 15.09.2016 r., 27.09.2016 r. i 07.10.2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w III kwartale 2016 r.
7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze 2016 r.
9. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
10. Informacja Wójta Gminy Świerklaniec o gospodarce nieruchomościami Gminy za I półrocze 2016 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 225 w sprawie nadania nazwy ulica „Piaskowa” w sołectwie Świerklaniec.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 226 w sprawie nadania nazwy ulica „Laskowa” w sołectwie Orzech.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 227 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/15 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świerklaniec na lata 2016 – 2020.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 228 w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa celem podjęcia działań dążących do zmiany Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie wprowadzenia możliwości terminowego najmu lokali mieszkalnych dla osób najuboższych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 229 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świerklaniec.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 230 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 231 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2016-2028.
18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie.

Krótkofalowcy z Orzecha promują Gminę Świerklaniec na całym świecie

Dokonali już około 2500 łączności do krajów na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Antarktydy. Koleżeński Klub Krótkofalowy działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechu już od roku 1990. Powstał z okazji stulecia OSP Orzech. Na początku działał na wypożyczonym z Siemianowic Śląskich sprzęcie, oraz na użyczonym znaku wywoławczym - SP0OSP. Kilka lat później uzyskał własny sprzęt i własny znak – SP9YST, który funkcjonuje do dzisiaj.

Czytaj więcej: Krótkofalowcy z Orzecha promują Gminę...

Uwaga! Utrudnienia na Świerkowej i Sosnowej w Świerklańcu

Z powodu budowy nowych nawierzchni ulic Świerkowej i Sosnowej w Świerklańcu od piątku (21 października) mogą w tych miejscach wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Budowa potrwa do końca roku. Na wspomnianych ulicach powstanie nawierzchnia z kostki betonowej.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet

W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy do roku 2030 oraz planu funkcjonalno-użytkowego zarządzania parkiem w Świerklańcu, które mają wyznaczać kierunki rozwoju oraz dostarczać rozwiązań organizacyjnych i projektowych na najbliższe lata, zapraszamy do wypełniania poniżej zamieszczonych ankiet.

Czytaj więcej: Zapraszamy do wypełnienia ankiet

Bieg Białej Wstążki w Parku Śląskim w Chorzowie

Przemoc dotyka osób w każdym wieku, o różnym statusie majątkowym i bez względu na płeć. Jeśli dotyka ona osób starszych dodatkowo potęguje w nich poczucie beznadziejności i bezużyteczności. Wojewódzki Tydzień Seniora ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo osób starszych, w tym również przeciwdziałanie przemocy. Uwieńczeniem tygodnia jest Bieg Białej Wstążki, który odbędzie się 22 października br. o godzinie 11.00 w okolicach hali wystawowej Kapelusz w Parku Śląskim w Chorzowie. Organizatorami wydarzenia są” Marszałek Województwo Śląskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Dystans Biegu to 5 km. Zachęcamy wszystkich do wyrażenia wspólnego sprzeciwu w stosunku do starszych osób.

Czytaj więcej: Bieg Białej Wstążki w Parku Śląskim w Chorzowie

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec