Przedszkole ze Świerklańca nagrodzone na Gali w Warszawie!

Przedszkole "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu otrzymało nagrodę "Czarodziejskiego Drzewa" przyznawaną przez Klub Gaja za osiągnięcia w 13 edycji programu Święto Drzewa. Gala rozdania nagród odbyła się 10 października podczas inauguracji 14 edycji Święta Drzewa w Bibliotece Narodowej w Warszawie z udziałem m. in. przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Lasów Państwowych, partnerów i ambasadorów Święta Drzewa.

Czytaj więcej: Przedszkole ze Świerklańca nagrodzone na Gali w...

Nowa biblioteka w Świerklańcu? To niewykluczone

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu mieści się w budynku przy ulicy Górnej 33. Budynek jest niewielki i leciwy. Powoli zaczyna brakować miejsca na nowe zbiory. Niewykluczone jednak, że niebawem w Świerklańcu powstanie zupełnie nowa biblioteka. Ma to związek z wnioskiem jaki złożyła Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu.

Czytaj więcej: Nowa biblioteka w Świerklańcu? To niewykluczone

Wspólna strategia rozwoju: co wynikło z pierwszego spotkania?

26 września w Pałacu Kawalera zebrało się ponad 40 osób, aby wypracować wspólną Strategię Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 oraz Plan Funkcjonalno-Użytkowy Zarządzania Parkiem w Świerklańcu. Fundacja Kreatywny Śląsk podjęła się analizy i opracowania koncepcji, która jest wypadkową ostatniej "burzy mózgów". Można ją obejrzeć tutaj

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych wsparciem ze środków unijnych

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne dla zainteresowanych...

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec