Wypracowywali wspólną strategię rozwoju

Wójt, radni gminni i powiatowi, pracownicy urzędu gminy, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świerklaniec. Łącznie ponad 40 osób spotkało się 26 września w Pałacu Kawalera, by wypracować wspólną Strategię Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 oraz Plan Funkcjonalno-Użytkowy Zarządzania Parkiem w Świerklańcu.

Czytaj więcej: Wypracowywali wspólną strategię rozwoju

Gmina Świerklaniec z ogromnym dofinansowaniem na sprzęt dla strażaków!

20 września Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 dla Działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Projekt złożony przez Gminę Świerklaniec z wynikiem 35,2 punktu uplasował się na 4 miejscu w konkursie i zostanie dofinansowany. Gmina otrzyma 130 344,74 zł na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Nakle Śląskim, Świerklańcu i Orzechu. Koszt całkowity inwestycji to 155 172,30 zł.

Czytaj więcej: Gmina Świerklaniec z ogromnym dofinansowaniem...

Akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach do 23 do 30 września 2016 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu „zepsutej ryby”. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów.

Czytaj więcej: Akcja szczepienia lisów

Fantastyczny wynik sportowy mieszkanki Orzecha!

W rozgrywanym na Cyprze Pucharze Świata Juniorek Młodszych w Ju-jitsu, zawodniczka UKS Judo AHINSA a zarazem mieszkanka Orzecha - Agata Binek wywalczyła fantastyczne II miejsce. W finale przegrała nieznacznie, prowadząc jeszcze na 20 sekund przed końcem. O zwycięstwie zawodniczki z Izraela Sikry Ori Nechaminy zadecydowała jedna mała przewaga, uzyskana w połowie walki.

Czytaj więcej: Fantastyczny wynik sportowy mieszkanki Orzecha!

Nowa edycja pomocy żywnościowej dla najuboższych

Od 19 września w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerklańcu rozpocznie się nabór do kolejnej edycji programu, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej: Nowa edycja pomocy żywnościowej dla najuboższych

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec