Wspólna strategia rozwoju: co wynikło z pierwszego spotkania?

26 września w Pałacu Kawalera zebrało się ponad 40 osób, aby wypracować wspólną Strategię Rozwoju Gminy Świerklaniec do roku 2030 oraz Plan Funkcjonalno-Użytkowy Zarządzania Parkiem w Świerklańcu. Fundacja Kreatywny Śląsk podjęła się analizy i opracowania koncepcji, która jest wypadkową ostatniej "burzy mózgów". Można ją obejrzeć tutaj

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych wsparciem ze środków unijnych

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach działania: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne dla zainteresowanych...

Nowy radiowóz podniesie bezpieczeństwo

Na wniosek Wójta, Rada Gminy Świerklaniec podjęła uchwałę w sprawie przekazania 31 tysięcy złotych na Fundusz Wsparcia Policji w ramach akcji „sponsoring 2016” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach, ze wskazaniem na Komisariat Policji w Radzionkowie, który swoim działaniem obejmuje Gminę Świerklaniec.

Czytaj więcej: Nowy radiowóz podniesie bezpieczeństwo

Zaplanowane imprezy w Pałacu Kawalera

W związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy pomieszczeń w Pałacu Kawalera firmie Luxus Trip&Travel restauracja Hugo Bistro&Wine jest od 1 października br. jest nieczynna. Wszystkie osoby, które mają w późniejszym terminie w Pałacu Kawalera zarezerwowaną organizację uroczystości i imprez okolicznościowych, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Świerklaniec pod numerami telefonów: (32) 284 48 53, 728 429 198 lub 508 438 598.

 

Komunikat

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że Gmina Świerklaniec wypowiedziała pismem z dnia 13 czerwca 2016 roku umowę dzierżawy pomieszczeń w Pałacu Kawalera firmie Luxus Trip&Travel, ze skutkiem na dzień 30 września 2016 roku. Powodem jest niewywiązywanie się przez dzierżawcę z zobowiązań wynikających z zawartej umowy, to jest zaleganie z należnym czynszem za co najmniej dwa pełne okresy płatności i nieuregulowanie zaległości w wyznaczonym dodatkowo terminie. W związku z tym restauracja od 1 października 2016 roku będzie nieczynna.

Czytaj więcej: Komunikat

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec