Zgłaszanie do ewidencji szamb i oczyszczalni przydomowych

W związku z wynikającym z ustawy obowiązkiem Urzędu Gminy Świerklaniec prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy wszystkich mieszkańców gminy Świerklaniec o wypełnienie i składanie zgłoszeń, które posłużą do aktualizacji ewidencji. Aktualne ewidencje są podstawą do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Czytaj więcej: Zgłaszanie do ewidencji szamb i oczyszczalni...

Znany termin składania wsniosków na dofinansowanie wymiany starych kotłów

Na stronie internetowej swierklaniec.pl i w Urzędzie Gminy Świerklaniec jest już dostępny Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec wraz ze, stanowiącym jego integralną część, wnioskiem o udział. Informujemy, że wnioski będzie można składać w terminie od 9 października do 17 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8).

Czytaj więcej: Znany termin składania wsniosków na...

Gracja dla Stanisława Markowskiego!

Statuetka Gracji to nagroda przyznawana corocznie przez Radę Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 29 września na Uroczystej Sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu, z siedzibą w Nakle Śląskim statuetkę Gracji, dyplom oraz nagrodę pieniężną otrzymał pan Stanisław Markowski – autor "Kroniki Nakła Śląskiego 1945 – 2010".

Czytaj więcej: Gracja dla Stanisława Markowskiego!

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec