Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec

Informujemy, że od dnia 9 kwietnia do 11 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Świerklaniec nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklaniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzona do tego projektu.

Czytaj więcej: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany...

Akcja szczepienia lisów

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04-13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu „zepsutej ryby”.

Czytaj więcej: Akcja szczepienia lisów

Transmisje sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Informujemy, że od najbliższej sesji obrady Zgromadzenia GZM będą transmitowane on-line (obraz i dźwięk). Sesja, która została zwołana na najbliższy wtorek, 27 marca będzie transmitowana na oficjalnym profilu GZM na portalu Facebook. Równolegle będzie się odbywała rejestracja obrazu i dźwięku, a po sesji jej zapis zostanie zamieszczony na oficjalnym profilu na YouTube.

Czytaj więcej: Transmisje sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej...

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec