Program Stypendiów Pomostowych

Fundacja "Dzieci Śląska" im. Kai Mireckiej Ploss zaprasza do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017. Szczegółowe informacje można uzyskać w Fundacji oraz na stronie Stypendia Pomostowe.

Oferta realizacji zadania publicznego

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec w zakładce "Ogłoszenia rok 2016" można zapoznać się z ofertą na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta dostępna pod adresem: link.

Informacja o przetargach na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości na terenie Gminy Świerklaniec. Z treścią ogłoszeń można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy Świerklaniec pod poniższymi linkami.

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Świerklańcu przy ul. Parkowej (link )oraz w rej. Górnej i Mrożka: (link)

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Nakle Śląskim w rej. ul. Głównej i ul. Wapiennej: (link)

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Nowym Chechle przy ul. Akacjowej: (link) oraz przy ul. Lasowickiej: (link)

Informacja o przetargu na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonych w Orzechu w rejonie ulic Wieczorków i Ogrodowej.

Z treścią ogłoszenia można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec pod adresem: link

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec