Czyszczenie gminnych dróg

Czyszczenie dróg w Orzechu
Jutro (9 maja) w godzinach południowych planowane jest rozpoczęcie prac w zakresie czyszczenia ulic w sołectwie Orzech. Ze względu na wykorzystanie przez firmę sprzątającą specjalnej zamiatarki, prosimy o bezwzględne usunięcie wszystkich pojazdów z poboczy dróg o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej oraz o to, żeby w tym dniu nie parkować samochodów przy poboczach gminnych ulic.

Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018r.

Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018r.  zgodnie z uchwałą nr XVIII/109/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 października 2015r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Świerklaniec przedstawiają się następująco.

Czytaj więcej: Wyniki weryfikacji merytorycznej zgłoszonych...

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec