Komunikacja MZKP w maju

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach informuje, że w czasie długiego weekendu majowego oraz w okolicy Bożego Ciała autobusy będą kursowały inaczej niż w dni robocze. W załączniku zamieszczamy szczegóły.

Czytaj więcej: Komunikacja MZKP w maju

Czyszczenie gminnych dróg

26 kwietnia w godzinach południowych planowane jest czyszczenie ulic w Nakle Śląskim. Ze względu na wykorzystanie przez firmę sprzątającą specjalnej zamiatarki, prosimy o bezwzględne usunięcie wszystkich pojazdów z poboczy dróg o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej oraz o to, żeby w tym dniu nie parkować samochodów przy poboczach ulic. Po weekendzie majowym planowane jest czyszczenie ulic w pozostałych sołectwach gminy Świerklaniec.

Konkurs na film promujący uroki gminy Świerklaniec

Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu organizuje konkurs na film promujący uroki gminy Świerklaniec "Kręcimy w gminie z widokiem..." Film powinien mieć od 90 do 120 sekund i zawierać hasło promocyjne "Świerklaniec - gmina z widokiem..." Poniżej zamieszczamy regulamin wraz z załącznikami. Zapraszamy do udziału. Główna nagroda w konkursie warta jest 700 zł!

Czytaj więcej: Konkurs na film promujący uroki gminy Świerklaniec

Ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec


Na Biuletynie Informacji Publicznej UG Świerklaniec zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem istniejącej kanalizacji deszczowej, modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i odtworzeniem nawierzchni dróg w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec", nr POIS.02.03.00-00-0303/17 który jest realizowany przy współfinansowaniu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i składania ofert.

Rusza rozbudowa szkoły w Świerklańcu. Możliwe utrudnienia w parkowaniu

Rozpoczęła się inwestycja przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 7. Ze względu na konieczność przejazdu ciężkiego sprzętu na ulicy Młyńskiej występują utrudnienia w parkowaniu samochodów w okolicy szkoły i budynku Urzędu Gminy. Prosimy o wyrozumiałość.

Czytaj więcej: Rusza rozbudowa szkoły w Świerklańcu. Możliwe...

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec