Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualne ewidencje prowadzone przez Urząd są podstawą do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Wobec tego prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Świerklaniec o wypełnienie i składanie zgłoszeń, które posłużą do aktualizacji prowadzonych przez tutejszy Urząd ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Załączone zgłoszenia należy wypełnić i złożyć do tutejszego Urzędu w terminie do 30.11.2017 r. W załączeniu zamieszczamy również listę firm posiadających uprawnienia do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerklaniec.

- Załącznik

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec