Nieruchomość gruntowa położona w Świerklancu przy ulicy Górnej

Powierzchnia: 0,6640 ha.

Działka nr: 451/64, 452/64, 453/64, 596/64, 597/64 wpisane do księgi wieczystej GL1T/00007218/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

 

Właściciel: Gmina Świerklaniec.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, o kształcie trapezu, w południowo-zachodniej części nieruchomości grunt o różnej konfiguracji wysokościowej, w części zachodniej na wschód nieruchomości zlokalizowany jest rurociąg gazowy, dla którego obowiązuje minimum 12 m odległości od zabudowy. Droga dojazdowa gruntowa.

Przeznaczenie terenu: plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, wygasł z dniem 31.12.2003r. W studium – tereny przeznaczone pod zabudowę.

Dostępne media: uzbrojenie w pobliżu działki.

Sposób zbycia nieruchomości: sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacje dodatkowe: działki zlokalizowane są w zachodniej części sołectwa Świerklaniec w strefie peryferyjnej, atrakcyjnej – widokowej.

Osoba do kontaktu: Ludmiła Jaśkiewicz – Kierownik Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami, tel. + 48 728 429 198, (32) 284 48 57 wew. 51.

 

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec