Nieruchomość gruntowa położona w Świerklancu przy ulicy Damrota

Powierzchnia: 0,8862 ha.

Działka nr: 271/8 wpisana do księgi wieczystej GL1T/00017905/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

 

Właściciel: Gmina Świerklaniec.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. W kształcie nieregularnego pola trapezu, teren płaski. Droga dojazdowa gruntowa.

Przeznaczenie terenu: plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, wygasł z dniem 31.12.2003r.

Dostępne media: uzbrojenie w pobliżu działki.

Sposób zbycia nieruchomości: sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacje dodatkowe: działka zlokalizowana jest w sołectwie Świerklaniec w strefie peryferyjnej, atrakcyjnej.

Osoba do kontaktu: Ludmiła Jaśkiewicz – Kierownik Referatu Geodezji, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami, tel. + 48 728 429 198, (32) 284 48 57 wew. 51.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec