Ograniczenie niskiej emisji

Gmina Świerklaniec przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków finansowych i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie. Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także od inwestorów.
Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.
W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży aktualizacji dokumentu POE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie. Ankietę należy wypełnić i złożyć w Urzędzie gminy najpóźniej do dnia 15 maja 2017 roku.

Ankieta w wersji on-line dostępna jest pod adresem:

http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-swierklaniec/162-ankieta-poe-swierklaniec-prosimy-wyslac-do-15-maja-br

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Świerklaniec – tel. 32 284 48 53 w. 54

Budżet partycypacyjny

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec