Ograniczenie niskiej emisji

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła
Informujemy, że wnioski o udział w Programie ograniczenia emisji dla gminy Świerklaniec można składać w terminie od 9 października do 17 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 (pokój nr 8).

Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec  – etap I 2018 rok
REGULAMIN DOSTĘPNY TUTAJ

Wniosek o udział w Programie ograniczenia emisji dla gminy Świerklaniec
WNIOSEK DOSTĘPNY TUTAJ

Pełnomocnictwo do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dotacji
PEŁNOMOCNICTWO


Ankieta dotycząca Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec
Gmina Świerklaniec przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków finansowych i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie. Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także od inwestorów.
Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.
W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży aktualizacji dokumentu POE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie. Ankietę należy wypełnić i złożyć w Urzędzie gminy najpóźniej do dnia 15 maja 2017 roku.

Ankieta w wersji on-line dostępna jest pod adresem:

http://www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-swierklaniec/162-ankieta-poe-swierklaniec-prosimy-wyslac-do-15-maja-br

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Świerklaniec – tel. 32 284 48 53 w. 54

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec