Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec

Cel projektu: Lepsze wyposażenie trzech straży pożarnych (OSP w Nakle Śląskim, OSP w Orzechu, OSP w Świerklańcu) z terenu Gminy Świerklaniec.

Działania w projekcie:
Zakup sprzętu – łącznie 13 różnych sztuk i zestawów. Będą to:
- agregat prądotwórczy - 1 sztuka,
- przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali - 1 sztuka
- pilarka spalinowo – ratownicza do ciecia drewna - 1 sztuka
- pompa elektryczna do wypompowywania brudnej wody - 1 sztuka,
- 1 zestaw do ratownictwa drogowego – zestaw podkładów i klinów do stabilizacji –
(1 komplet), piła ratownicza do ciecia szyb (1 szt), zabezpieczenie na poduszkę powietrzna
kierowcy (1 szt.), kamizelka KED (1 szt.)
- 1 sztuka - łódź płaskodenna,
- 1 zestaw ratownictwa ogólnego: w skład którego wchodzi: - amortyzator bezpieczeństwa
(2 szt.), mostki przejazdowe gumowe (2 szt.), latarki strażackie doręczne (4 szt.)
- pilarka spalinowa - 1 sztuka,
- motopompa pływająca -1 sztuka
- radiotelefon - 1 zestaw,
- turbopompa - 1 sztuka,
- rozpieracz kolumnowy -1 sztuka,
- 1 zestaw ratowniczy, w skład którego wchodzi: latarka strażacka kątowa (4 szt.), deska
ortopedyczna pediatryczna (1 szt.).

Planowane efekty projektu: doposażenie 3 OSP w sprzęt o parametrach i funkcjonalnościach, które uzupełnią posiadany sprzęt

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu: 148.265,00 zł
- Wkład Funduszy Europejskich: 124.542,61 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 29.06.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2017r.

Zrealizowane:
OSP Orzech
OSP Nakło Śląskie
OSP Świerklaniec

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec