2014 - 2020

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  - ZIT

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu

Cel projektu: Modernizacja energetyczna budynku oraz likwidacja niskiej emisji poprzez znaczące obniżenie emisji CO2 do atmosfery

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu polegającą na dociepleniu obiektu, wymianie kotła węglowego na gazowy i wymianie instalacji C.O.
Niniejszy projekt obejmuje:
- wykonanie instalacji gazowej,
- wymianę instalacji c.o.,
- termomodernizację ścian zewnętrznych,
- demontaż i montaż okien uchylnych,
- demontaż i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych,
- docieplenie poddasza,
- izolacja fundamentów

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  579.154,69 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 381.034,19 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2017r.

Zrealizowano:


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Źródlanej 3

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku gminnego, w którym zlokalizowana jest szkoła. Zadanie to  obejmuje: ocieplenie stropodachu, izolację termiczną  i przeciwwilgociową  ścian piwnicznych, izolację termiczną ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace uzupełniające związane z dociepleniem, wymianę i wykonanie drenażu opaskowego, przebudowę kotłowni węglowej na gazową CO i CW z instalacją gazową

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  1.565.434,06 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 1.287.388,17 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 26.02.2018r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2018r.

Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Świerklaniec

Cel projektu: Lepsze wyposażenie trzech straży pożarnych (OSP w Nakle Śląskim, OSP w Orzechu, OSP w Świerklańcu) z terenu Gminy Świerklaniec.

Działania w projekcie:
Zakup sprzętu – łącznie 13 różnych sztuk i zestawów. Będą to:
- agregat prądotwórczy - 1 sztuka,
- przecinarka spalinowa do cięcia betonu i stali - 1 sztuka
- pilarka spalinowo – ratownicza do ciecia drewna - 1 sztuka
- pompa elektryczna do wypompowywania brudnej wody - 1 sztuka,
- 1 zestaw do ratownictwa drogowego – zestaw podkładów i klinów do stabilizacji –
(1 komplet), piła ratownicza do ciecia szyb (1 szt), zabezpieczenie na poduszkę powietrzna
kierowcy (1 szt.), kamizelka KED (1 szt.)
- 1 sztuka - łódź płaskodenna,
- 1 zestaw ratownictwa ogólnego: w skład którego wchodzi: - amortyzator bezpieczeństwa
(2 szt.), mostki przejazdowe gumowe (2 szt.), latarki strażackie doręczne (4 szt.)
- pilarka spalinowa - 1 sztuka,
- motopompa pływająca -1 sztuka
- radiotelefon - 1 zestaw,
- turbopompa - 1 sztuka,
- rozpieracz kolumnowy -1 sztuka,
- 1 zestaw ratowniczy, w skład którego wchodzi: latarka strażacka kątowa (4 szt.), deska
ortopedyczna pediatryczna (1 szt.).

Planowane efekty projektu: doposażenie 3 OSP w sprzęt o parametrach i funkcjonalnościach, które uzupełnią posiadany sprzęt

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu: 148.265,00 zł
- Wkład Funduszy Europejskich: 124.542,61 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 29.06.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2017r.

Zrealizowane:
OSP Orzech
OSP Nakło Śląskie
OSP Świerklaniec

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec