Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu

Działania w projekcie:
Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku gminnego, w którym zlokalizowane jest Publiczne Gimnazjum. Zadanie to  obejmuje: ocieplenie stropodachu, izolację termiczną  i przeciwwilgociową  ścian piwnicznych, izolację termiczną ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace uzupełniające związane z dociepleniem, wymianę i wykonanie drenażu opaskowego, przebudowę kotłowni węglowej na gazową CO i CW z instalacją gazową

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
- Całkowita wartość projektu:  1.565.434,06 zł
- Wkład  Funduszy Europejskich: 1.287.388,17 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 30.10.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2018r.

Budżet partycypacyjny

Gospodarka odpadami

facebook

Projekty unijne

Poświadczenie Skutecznego Użytkownika

 

CAF dla Gminy Świerklaniec