Grafika przedstawiająca formularz i długopis.Prosimy mieszkańców o wypełnienie formularza w związku z przeprowadzaną inwentaryzacją źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Świerklaniec, na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym aktualizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Świerklaniec.

Kominiarz w trakcie pracyInformacja o Porozumieniu o współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje program budowy 100 obwodnic w Polsce. Jedna z nich powstanie na terenie gminy Świerklaniec. Celem budowy obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. Do 20 marca br. trwają konsultacje publiczne w tej sprawie.

Grafika: zostaw 1% w gminie Świerklaniec.Gmina Świerklaniec przystąpiła do akcji „Wspieraj lokalnie”. Dzięki programowi online można rozliczyć PIT oraz w łatwy sposób przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego na terenie naszej gminy.

Uwaga!Informujemy, iż wykonawca działający na rzecz Orange Polska S.A. rozpocznie prace związane z budową sieci telekomunikacyjnej w ciągu dróg gminnych w sołectwie Nakło Śląskie. Miejsca prowadzenia sieci wyznaczają zabite paliki.

Gmina Świerklaniec zakupiła dwa nowe czujniki mierzące natężenie szkodliwych pyłów w powietrzu. Zainstalowane są na budynkach przedszkoli w Nakle Śląskim i Świerklańcu. Tym samym wszystkie gminne placówki oświatowe są już objęte monitoringiem jakości powietrza.

30. rocznica odbudowy samorządu lokalnego, nowy powiat członkowski i  potrzeba systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych, to najważniejsze tematy poruszone podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu Związku.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik otrzymał odpowiedź na przedstawione przez mieszkańców Nakła Śląskiego postulaty w związku z budową drogi ekspresowej S11.