Pałac w Nakle ŚląskimW dniach od 8 stycznia 2020 r. do 5 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec w pokoju nr 1a można uzyskać wgląd do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego północną i południową część obszaru sołectwa Nakło Śląskie.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko:
- dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego część południowego obszaru sołectwa Nakło Śląskie,
- dla obszaru położonego w gminie Świerklaniec obejmującego część północnego obszaru sołectwa Nakło Śląskie.
dostępne jest pod linkiem: https://bip.swierklaniec.pl/a,40449,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-miejscowych-planow-zagospodarowania-przest.html

Dyskusja dla mieszkańców nad projektem MPZP odbędzie się 4 lutego 2020 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim.