1 września 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu i Nakle Śląskim obchodził 20-lecie swojego istnienia. W związku z tym wydarzeniem, Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl oraz Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik na ręce Dyrektora SP ZOZ Pani Beaty Nycz-Gerlich złożyli życzenia dla wszystkich obecnych i byłych pracowników Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Świerklaniec.

„Ten piękny Jubileusz możliwy jest dzięki ofiarnej pomocy i zaangażowaniu ludzi służących z oddaniem wszystkim potrzebującym. Składamy wyrazy uznania i głębokiego szacunku wszystkim, którzy tworzyli historię placówki. Życzymy wytrwałości w trudnej służbie jaką pełnicie dla Mieszkańców Gminy Świerklaniec” – napisali.