Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło program, dzięki któremu Ochotnicze Straże Pożarne w całym kraju otrzymają nowoczesny sprzęt ratujący życie.

W ramach tego programu 10 lipca odbyło się przekazanie sprzętu czterem jednostkom OSP z gminy Świerklaniec.

Wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, otrzymały wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Świerklaniec: w Nowym Chechle, Orzechu, Nakle Śląskim i Świerklańcu. Środki na zakup sprzętu pochodziły z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.