Przypominamy mieszkańcom gminy Świerklaniec, że Województwo Śląskie od października 2015 r. realizuje projekt Śląskie dla Seniora – Śląska Karta dla Seniora.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów, poprzez zaoferowanie im specjalnych usług i/lub szczegółowych uprawnień. Z udogodnień mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 lat bez względu na ich miejsce zamieszkania. Możliwość skorzystania z ulgi lub uprawnienia jest potwierdzona na podstawie ważnego dowodu osobistego. Aktualna oferta obejmuje ponad 100 partnerów, w tym instytucje z obszaru kultury, edukacji i rekreacji, a także firm prywatnych. Szczegóły na stronie internetowej: seniorzy.slaskie.pl.