21 września nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Świerklaniec prof. Januszowi Żmii - rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Nadanie obywatelstwa odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świerklaniec. Wręczono także nagrodę „Gracji” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymał ją zespół Alcoholica.

Prof. Janusz Żmija Prof. Janusz Żmija urodził się 6 września 1949 r. w Rudnie. W latach 1963 - 1968 uczęszczał do Państwowego Technikum Rolniczego w Nakle Śląskim.
W 1973 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Rolniczym o specjalizacji Ekonomia Rolnictwa. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1981 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. Przewód habilitacyjny przeprowadził w 1992 roku na Uniwersytecie Rostock i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego ekonomii w zakresie rolnictwa. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 kwietnia 2002 r. Od 1 września 2002 r. został powołany na stanowisko Dziekana Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 2005 -2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora Akademii Rolniczej (Uniwersytetu Rolniczego) w Krakowie. Wypromował ponad 10 doktorantów i kierował ponad 90 pracami magisterskimi. Opublikował ok. 225 prac naukowych. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi RP w 1999 r., Medalem Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja) w 1999 r., Medalem Edukacji Narodowej w 2002 r., Odznaką Honorową "Zasłużony dla rolnictwa" w 2009 r., Krzyżem Kawalerskim, Orderem Odrodzenia Polski w 2011 r., Złotym Medalem Pontyfikatu Jana Pawła II w 2011 r. W latach 2005 -2012 był v-ce przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W latach 2008 - 2012 był v-ce przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie oraz Dyrektora Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych. W latach 2014 - 2017 był członkiem Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Janusz Żmija w latach 1963 – 1968 mieszkał w Nakle Śląskim. Pomimo tego, że był to niedługi okres, cały czas jest związany z sołectwem. Stale współpracuje z Zespołem Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. Opiekuje się też absolwentami ZS CKR w Nakle Śląskim, którzy zostają studentami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Dzięki pomocy prof. Janusza Żmii, ZS CKR przekazano pod jurysdykcję Ministerstwa Rolnictwa. Prof. Janusz Żmija doprowadził do nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy ZS CKR w Nakle Śląskim a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Z jego inicjatywy w ZS CKR często są organizowane eliminacje Okręgowych Olimpiad Rolniczych. Profesor jest również współorganizatorem międzynarodowych konferencji naukowych w Krakowie, na które zapraszani są przedstawiciele Gminy i na których zawsze wspominane jest Nakło Śląskie.
Tytuł Honorowego Obywatela jest podziękowaniem za zaangażowanie i aktywność na rzecz ratowania nakielskiej szkoły oraz wyrazem wielkiej wdzięczności lokalnej społeczności.

Kandydaturę prof. Janusza Żmii do Honorowego Obywatelstwa Gminy Świerklaniec złożyło Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych. Uczyniono to w 2018r. kiedy przypada 50 rocznica matury, którą profesor zdawał w szkole w Nakle Śląskim. Laudację wygłosił prezes Stowarzyszenia Teodor Horzela.

- To dla mnie ogromny zaszczyt – dziękował prof. Janusz Żmija.

- Cieszę się bardzo, że Honorowym Obywatelem Gminy Świerklaniec zostaje przedstawiciel świata nauki. Nie jestem teraz w stanie oddać tego wszystkiego, co pan profesor uczynił dla Szkoły Rolniczej, Nakła Śląskiego i Gminy Świerklaniec. To uzasadnienie tytułu w zasadzie niczego nie zamyka, a jedynie podejmuje próbę podsumowania działań na rzecz naszej społeczności. Jestem przekonany, że pan profesor Janusz Żmija jako Honorowy Obywatel Gminy Świerklaniec, niekwestionowany autorytet naukowy i społeczny, człowiek z olbrzymim dorobkiem i doświadczeniem oraz otwartością na drugiego człowieka, swoją postawą będzie nam pomagać – powiedział Marek Cyl, wójt gminy Świerklaniec.

Na uroczystą sesję Rady Gminy Świerklaniec przybyli zaproszeni goście, m. in. rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (lata 2005-2012) prof. dr hab. Karol Musioł, dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk, profesorowie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał, prof. dr hab. Józef Kania, oraz prof. dr hab. Norbert Marks, a także Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala.

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Świerklaniec przyznano także doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Otrzymał ją zespół Alcoholica.
Powstał w 2004 roku w Świerklańcu z inicjatywy mieszkańca gminy Wojciecha Sasimowskiego. Od początku kapela grała covery zespołu Metallica – legendarnej grupy heavymetalowej. W 2015 roku Alcoholica nagrała pierwszy singiel. W 2017 roku muzycy wydali pierwszą płytę ze swoimi utworami – Sub Zero. Kapela zagrała ponad 400 koncertów w całej Polsce. W obecnym składzie koncertuje od 2007 roku.
Kandydaturę zespołu Alcoholica do nagrody Gracji kultury zgłosił Sebastian Nowak. Zebrał pod wnioskiem podpisy stu mieszkańców gminy Świerklaniec. Podczas uroczystej sesji Nowak także wygłosił laudację do przedstawicieli zespołu.

- Łatwiej mi śpiewać na koncercie, przed setkami słuchaczy, niż teraz przemawiać przed Państwem. Dziękuję za tak wyjątkowe wyróżnienie. Grację już mamy, a przed nami już tylko honorowe obywatelstwo gminy Świerklaniec – mówił w trakcie podziękowań Wojciech „Sasim” Sasimowski, lider i wokalista zespołu.

- Żartobliwie mówią o sobie zespół pieśni i tańca ze Świerklańca. To prawdziwi pasjonaci, którzy potrafią zarazić wszystkich dokoła swoją niespożytą energią i optymizmem. Dziękuję wam za zaangażowanie i mama nadzieję, że nagroda Gracji będzie dla was motorem do dalszego rozwijania pasji i zamiłowań. Serdeczne gratulacje i podziękowania składam waszym fanom i bliskim – mówił wójt Marek Cyl.

Podczas uroczystej sesji Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl wręczył także stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie. Otrzymali je:
- Agnieszka Kubica - stypendium I stopnia w kategoriach plastyka i muzyka,
- Karolina Kubica - stypendium III stopnia w kategorii muzyka,
- Marta Kubica - stypendium II stopnia w kategorii muzyka,
- Dariusz Podsiadło - stypendium III stopnia w kategorii muzyka,
- Magdalena Tomanek – stypendium III stopnia w kategorii muzyka,
- Sebastian Eliasz - stypendium II stopnia w kategorii muzyka.