W załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Orzech.

Załącznik