15 października w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej, odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni fizyczno-chemicznej.

Pracownia została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona Pracownia”.

O tym, że szkoła ze Świerklańca jest nagrodzona dowiedzieliśmy się oficjalnie 15 czerwca br. na regionalnych obchodach Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Katowicach. W ramach konkursu „Zielona pracownia” zadaniem szkół było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych lub chemiczno-fizycznych. Wniosek podstawówki ze Świerklańca był jednym ze 153 zgłoszonych do WFOŚiGW. Z inicjatywą wzięcia udziału w konkursie wystąpiła Rada Rodziców, która od początku mocno zaangażowała się wykonanie projektu. Zwycięska koncepcja powstała przy współpracy nauczycieli i rodziców. W opracowanie projektu pracowni fizyczno-chemicznej pod nazwą "Szkolni Tropiciele Nauki" zaangażowała się Marzena Cyrek - nauczyciel świerklanieckiej szkoły. Wizualizację przygotowała Aleksandra Chmielewska, mama jednego z uczniów szkoły. W pierwszym etapie konkursu świerklaniecka placówka otrzymała maksymalna kwotę nagrody, czyli 6500 zł na projekt pracowni.
WFOŚiGW nagrodził pracę osób związanych ze świerklaniecką szkołą także w drugim etapie konkursu. Wpłynęło 127 wniosków od organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim, z czego 68 otrzymało dofinansowanie - w tym Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Świerklańcu. 30 000 zł dofinansowania przeznaczone było na stworzenie w szkole pracowni fizyczno-chemicznej. Wymagany w budowę pracowni wkład własny wyłożył organ prowadzący szkołę, czyli gmina Świerklaniec.
Dzięki tym środkom w miejscu starej klasy powstała nowa pracownia fizyczno-chemiczna z kompletnym i nowoczesnym wyposażeniem, która umożliwi prowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych we wspaniałych warunkach. 15 października wójt gminy Świerklaniec marek Cyl oraz dyrektor szkoły Kunegunda Trynkos dokonali przecięcia wstęgi i oficjalnie otworzyli pracownię. Odbyła się w niej także pierwsza pokazowa lekcja fizyki i chemii, podczas której wykorzystano sprzęt dydaktyczny stanowiący wyposażenie pracowni. Dla szkoły podstawowej w Świerklańcu dzień 15 października był ekologicznym świętem. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono, a otwarcie pracowni było poprzedzone programem artystycznym pt. „S.O.S. dla ziemi”.