W dniu 9 listopada 2018 r. w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W załączeniu informacja nt. posiedzenia Zarządu.

Informacja