Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Świerklaniec.

Postanowienie