Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że na drogach gminnych z terenu gminy Świerklaniec "akcję zima" prowadzi firma PE-PE Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych.

Firma ma siedzibę w Nakle Śląskim, ul. Wapienna 4. Akcja trwa od 15 listopada br. do dnia 30 kwietnia 2019 r. Dyspozytorem dla rejonu Gminy Świerklaniec z ramienia ww. firmy jest pan Piotr Piątek – telefon 507 501 507. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg jest pan Stefan Szulc: 728 429 196. Jednocześnie Urząd Gminy Świerklaniec prosi mieszkańców o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą one kolidowały z prowadzeniem odśnieżania i wykonywaniem innych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Samochody zaparkowane na jezdni znacznie utrudniają, a w niektórych przypadkach uniemożliwiają przejazd pługów i innych pojazdów prowadzących zimowe utrzymanie dróg. Nieparkowanie samochodów na jezdniach w czasie intensywnych opadów śniegu i po ich zakończeniu przyczyni się do usprawnienia prowadzonych prac i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t.), to na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia śniegu oraz lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Ta sama zasada dotyczy likwidowania nawisów lodowych, które mogą pojawić się na dachach państwa domów, a są bardzo niebezpieczne zarówno dla przechodzących pieszych jak i mogą uszkodzić zaparkowane na chodnikach samochody.