W efekcie rozstrzygnięcia przetargu grupa zakupowa GZM w 2019 roku zakupi niemal pół terawatogodziny energii elektrycznej za ponad 192 mln złotych.

Rozstrzygnięto drugi przetarg na energię przeprowadzony przez grupę zakupową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w której skład wchodzi Gmina Świerklaniec. Jak poinformowała Kamila Rożnowska z departamentu promocji i komunikacji społecznej urzędu metropolitalnego, w czwartek 15 listopada rozstrzygnięto przetarg grupy GZM, w którym 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek, za łącznie prawie pół terawatogodziny energii elektrycznej w 2019 r. zapłaci 192,4 mln zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym w połowie października drugim postępowaniu złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.
Pierwotnie grupę zakupową GZM pod kątem zakupu prawie 1 TWh (terawatogodziny) energii na dwa lata utworzyło 88 podmiotów obsługujących 307 jednostek. W trwającym od początku sierpnia br. pierwszym przetargu również Tauron złożył najtańszą z trzech propozycji - za 402,1 mln zł brutto.
Założony przez uczestników grupy zakupowej budżet opiewał jednak wtedy na 336,7 mln zł. Ponieważ najtańsza oferta przekroczyła go o 20 proc. (65 mln zł), nie wszyscy członkowie grupy zdecydowali się z niej skorzystać i przetarg na początku października został unieważniony.
Przedstawiciele GZM przyznają, że w obecnym przetargu nieznacznie wzrosła cena za jedną megawatogodzinę (średnia cena dla wszystkich grup taryfowych objętych postępowaniem). W pierwszym przetargu wynosiła ona 331,97 zł/MWh netto, a w drugim - 335,71 zł/MWh netto.
Metropolia GZM przypomniała, że do drugiej metropolitalnej grupy zakupowej przystąpiło o 15 zamawiających i o 18 jednostek mniej, niż w poprzednim postępowaniu. Różnica ta ma wynikać z faktu, że część zamawiających, biorących udział w poprzednim przetargu, była zainteresowana zakupem energii tylko na 2020 r. ponieważ na 2019 r. posiadają jeszcze obowiązujące umowy.
Z przeprowadzonych po pierwszym przetargu analiz zatrudnionych przez Metropolię specjalistów wynikało, że na podwyżki cen energii wpłynęło kilka czynników, np. wzrost kosztów produkcji energii czy zakupu zielonych certyfikatów.