Dwoje mieszkańców gminy Świerklaniec, Pani Izabela Domogała oraz Pan Sebastian Nowak, zostało wybranych na ważne stanowiska samorządowe.

Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego została Pani Izabela Domogała - mieszkanka Świerklańca. Wicestarostą Tarnogórskim został Pan Sebastian Nowak - mieszkaniec Orzecha.

Izabela Domogała mieszka w Świerklańcu. W kadencji 2014-2018 była radną Rady Gminy Świerklaniec, której przez niemal dwa lata była wiceprzewodniczącą. Pełniła w niej także funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury, oraz członka Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia i Promocji. Jest także zaangażowana społecznie. Należy do Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Pałacowo-Parkowego w Świerklańcu. Pracuje w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.
Sebastian Nowak mieszka w Orzechu. W kadencji 2010-2014 był radnym Rady Gminy Świerklaniec, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji, Turystyki, Bezpieczeństwa, Porządku Prawnego. W kadencji 2018-2023 został wybrany radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego i głosami tej Rady wybrany Wicestarostą Tarnogórskim. Zaangażowany jest w sprawy związane z kulturą i sportem w gminie Świerklaniec. Związany jest z klubem LKS Sokół Orzech oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej. Jest pomysłodawcą nieformalnej grupy biegowej Ufoki Świerklaniec. Pracuje w Urzędzie Gminy Świerklaniec.


Fot. Tomasz Żak / BP UMWS

 


Fot. TG Stacja