Dzielili się doświadczeniami i prezentowali swoje firmy. 4 grudnia w restauracji Lawendowy Ogród w Świerklańcu odbył się Tarnogórski Poranek Biznesowy.

Patronat nad wydarzeniem objęła Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Gościem specjalnym spotkania był wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, który zaprezentował walory gminy pod względem atrakcyjności dla przedsiębiorców. Organizatorem trzeciej edycji Tarnogórskiego Poranku Biznesowego była firma Ekopol Górnośląski Holding SA. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy – właściciele firm zrzeszonych w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach. Spotkanie miało na celu integrację lokalnych przedsiębiorców, ale także pozyskanie przez nich nowych kontaktów biznesowych oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu działalności.
Gościem specjalnym spotkania był wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, który przedstawił prezentację pt. „Tereny gminy Świerklaniec przyjazne przedsiębiorcom”.
- Ze statystyk wynika, że w gminie Świerklaniec na 1000 mieszkańców przypada 75 różnego rodzaju działalności gospodarczych. To bardzo dużo. Jesteśmy gminą przyjazną dla inwestorów, przede wszystkim dla deweloperów, którzy budują u nas domy jednorodzinne. Świerklaniec jest gminą wolną od wielkich fabryk i ciężkiego przemysłu – u nas się mieszka, a w dużych miastach aglomeracji – pracuje – mówił Cyl.
Przedsiębiorcy obecni na spotkaniu mieli chwilę czasu na przedstawienie profilów swoich firm. Dowiedzieli się także o kilku praktycznych zasadach w bieżącym stosowaniu przepisów RODO.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach została powołana, aby wspomagać oraz reprezentować środowisko przedsiębiorców. W swoich działaniach członkowie Izby zmierzają do integracji środowiska przedsiębiorców i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej. IP-H zrzesza dzisiaj ponad 120 przedsiębiorstw terenu Górnego Śląska. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.