Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Świerklaniec uchwalono budżet gminy na rok 2019. Na inwestycje zaplanowano rekordowe 27 milionów złotych.

Największą z inwestycji będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Łączna kwota dochodów gminy w 2019 roku wyniesie niemal 74 miliony złotych, z czego 52 miliony złotych to dochody bieżące gminy, czyli m. in. subwencje z budżetu państwa, opłaty i podatki, udział PIT i CIT oraz dotacje. 22 miliony złotych wyniosą dochody majątkowe gminy. Przychody gminy Świerklaniec uzyskane dzięki sprzedaży papierów wartościowych oraz zaciągnięciu pożyczek i kredytów wyniosą łącznie prawie 7 milionów złotych. Łączne planowane wydatki w 2019 roku to 78 milionów złotych.
Jakie inwestycje zaplanowano w przyszłym roku?
Oprócz wspomnianej już najważniejszej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Świerklaniec za ponad 15 milionów zł będą to:
budowa centrum przesiadkowego przy parku w Świerklańcu, na co planuje się 3 miliony zł, budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło za 3,4 miliona zł, przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu za niemal 1,9 miliona zł, modernizacja budynku SPZOZ w Świerklańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu za 700 tysięcy zł, budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim za kwotę niemal 420 tysięcy zł, termomodernizacja budynków OSP w Świerklańcu za ponad 230 tysięcy zł, drugi etap budowy chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim za kwotę 200 tysięcy zł, odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim również za 200 tysięcy zł. Kwotę 620 tysięcy zł gmina przeznaczy na budowę oświetlenia opartego o odnawialne źródła energii (OZE), a ponad milion zł na kolejną edycję programu „Słoneczna Gmina”, czyli montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w gminie Świerklaniec. Warto wspomnieć także, że w 2019 roku zostaną opracowane dokumentacje na: budowę nawierzchni ulicy Obłoków w Nakle Śląskim, budowę nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerklańcu, budowę chodnika przy ulicy Nakielskiej w Orzechu oraz budowę chodnika przy ulicy Polnej w Świerklańcu (łącznie za 160 tysięcy zł).