Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany związane z przejęciem organizacji miejskiej komunikacji publicznej przez Górnośląsko-Zaglębiowską Metropolię.


Od tego dnia wszystkie autobusy, tramwaje i trolejbusy funkcjonują w Metropolii pod jednym szyldem. Aby uspokoić i poinformować pasażerów o kwestiach wiążących się ze zmianą, GZM uruchomiła nową stronę internetową: metropoliaztm.pl. Na stronie możemy dowiedzieć się o rozkładach jazdy, taryfie (wspólnej dla całej Metropolii), biletach czy Śląskiej Karcie Usług Publicznych. Trwają prace nad ujednoliceniem barw pojazdów komunikacji miejskiej w Metropolii - w oparciu o gotową już tzw. księgę znaku GZM.
Od 1 stycznia funkcjonuje jednostka budżetowa Metropolii - Zarząd Transportu Metropolitalnego. ZTM przejął zadania od dotychczasowych organizatorów - Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
Metropolia zapewnia, że z perspektywy pasażera przejęcie przez nią funkcjonowania komunikacji miejskiej odbywa się bez zakłóceń. Zachowują ważność dotychczasowe bilety, nie zmieniają się ich ceny. Nie ma również zmian dotyczących rozkładów jazdy, numeracji linii tramwajowych lub autobusowych (z wyjątkiem wcześniejszych zmian numeracji niektórych linii tyskich, dublujących się wcześniej z KZK GOP), działania infolinii czy punktów obsługi.
Od 1 stycznia na biletach, przystankach czy informacjach taryfowych w pojazdach sukcesywnie zaczęła pojawiać się nowa nazwa organizatora - ZTM.