Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 8 stycznia 2019 r. tutaj lub na stronie BIP pod adresem tutaj.