W załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji "Ku zdrowiu".

załącznik