W załączeniu znajduje się uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego.

Załącznik