Sport

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

W załączniku znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Świerklaniec w sprawie podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik