Wykres wzrostuGmina Świerklaniec znalazła się w pierwszej setce gmin wiejskich o najlepszej kondycji finansowej w 2018 roku w rankingu przygotowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2018 roku powstał przy okazji V Europejskiego Kongresu Samorządów. Naukowcy ocenili zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking. Są to:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Gmina Świerklaniec znalazła się na wysokim, 96 miejscu na 1548 gmin wiejskich. To awans względem wcześniejszego rankingu z 2016 roku. Wtedy Świerklaniec zajął 113 miejsce na 1559 klasyfikowanych gmin wiejskich. W porównaniu do pozostałych gmin wiejskich z powiatu tarnogórskiego, gminę Świerklaniec wyprzedza jedynie gmina Ożarowice, która zajęła 74 miejsce w rankingu.
Opracowania są dostępne na stronach: http://www.forum-ekonomiczne.pl/publikacje-2/