Logo "Zielonej pracowni"Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu znalazł się w gronie placówek edukacyjnych, które otrzymają z WFOŚiGW w Katowicach dotację na budowę tzw. „Zielonej pracowni”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Orzecha wziął udział w konkursie, którego przedmiotem było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
W pierwszym etapie konkursu „Zielona pracownia_projekt'2019” placówka z Orzecha znalazła się w gronie 61 laureatów, którzy w ramach nagrody otrzymali środki w wysokości 7500 zł. 30 kwietnia na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pojawił się wykaz nagrodzonych pracowni w drugim etapie konkursu „Zielona pracownia 2019”. Wśród 87 laureatów znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, który na wykonanie pracowni o nazwie „Młodzi przyrodnicy” uzyskał dotację w wysokości 30 000 zł.
Nadesłane wnioski oceniono biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
W 2018 roku dofinansowanie na „Zieloną pracownię” otrzymała Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu. W szkole przy ul. Młyńskiej powstała pracownia fizyczno-chemiczna pod nazwą „Szkolni Tropiciele Nauki”.