Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji. Odbędzie się 8 lipca 2019 r. o godz. 16.30.

 

 

 

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

zwołuję

XII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji
na poniedziałek 8 lipca 2019 r. o godz. 16.30
w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3


Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.                                                                                         
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 104 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 105 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzechu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 106 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 107 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 108 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 109 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019 – 2037. 
9. Zakończenie.
                          

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec
Jarosław Wasążnik

Harmonogram posiedzeń Komisji w miesiącu lipcu 2019 r.

Komisja Gospodarki, Budżetu i Inwestycji  – 8 lipiec 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.00 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektów uchwał:
- nr 104 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy
- nr 108 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- nr 109 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019 – 2037.
3. Zakończenie.

Komisja Sportu, Rekreacji, Turystyki i Spraw Obywatelskich –  8 lipiec 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.00 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektu uchwały nr 105 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzechu
3. Zakończenie.    

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  – 8 lipiec 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.00 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

Przewidywany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wydanie opinii do projektów uchwał:
- nr 106 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
- nr 107 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.
3. Zakończenie.