Grafika - stół konferencyjnyPrzewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji. Odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

zwołuję

XIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji

na poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00

w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3

 

   Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 114 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec dla terenów położonych wokół zbiornika wodnego "Zalewu Nakło-Chechło".
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 115 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzechu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 116 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 117 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 118 w sprawie zmiany Uchwały nr II/16/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy Gminy w sołectwie Świerklaniec.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 119 w sprawie zbycia nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 120 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 121 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Tarnogórskiego wyrażonego w Uchwale Nr VII/89/2019 z dnia 28 maja 2019 r. do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 122 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/108/07 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy odnośnie działań Powiatu tarnogórskiego zmierzających do przejęcia całego obszaru jeziora Nakło – Chechło.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 123 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
  w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
  inkaso.
 13. Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2019 r.
 14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 19.06.2019 r., sesji nadzwyczajnej w dniu 08.07.2019 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 01.08.2019 r.
 15. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 16. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w I półroczu 2019 r.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 19. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jarosław Wasążnik

 

 

Harmonogram posiedzeń Komisji w miesiącu Sierpniu 2019 roku

 

Komisja Gospodarki, Budżetu i Inwestycji22 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 15:00 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec

 

Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie z Informacją Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2019 r.
 3. Wydanie opinii do projektów uchwał:
 • nr 114 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec dla terenów położonych wokół zbiornika wodnego "Zalewu Nakło-Chechło".
 • nr 118 w sprawie zmiany Uchwały nr II/16/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy Gminy w sołectwie Świerklaniec.
 • nr 119 w sprawie zbycia nieruchomości.
 • nr 121 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Tarnogórskiego wyrażonego
  w Uchwale Nr VII/89/2019 z dnia 28 maja 2019 r. do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń   jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.
 • nr 122 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/108/07 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy odnośnie działań Powiatu tarnogórskiego zmierzających do przejęcia całego obszaru jeziora Nakło – Chechło.

 • nr 123 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
  w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 1. Wydanie opinii do pisma Mieszkanki.
 2. Zapoznanie z operatem szacunkowym określającym wartość budynków folwarcznych w Świerklańcu.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 4. Zakończenie.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych22 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 14.15 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

 

Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii do projektu uchwały nr 120 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 4. Zakończenie.

 

Komisja Sportu, Turystyki, Rekreacji i Spraw Obywatelskich22 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 14.30 sala narad Urzędu Gminy Świerklaniec (pokój nr 9)

 

Przewidywany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wydanie opinii do projektów uchwał:
 1. nr 115 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzechu;
 2. nr 116 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec;
 3. nr 117 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 5. Zakończenie.