Statuetka nagrody "Gracja" Do 31 lipca 2019 r. można zgłaszać kandydatury do nagrody gminy Świerklaniec. Na uroczystej Sesji Rady Gminy we wrześniu "Gracja" zostanie wręczona laureatowi.

"Gracja" to doroczna nagroda gminy Świerklaniec przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Z wnioskami o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
- instytucje kultury,
- stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,
- organizacje pozarządowe,
- pełnoletni mieszkańcy gminy Świerklaniec w liczbie co najmniej 50,
- wójt gminy Świerklaniec.
Wnioski należy składać do dnia 31 lipca osobiście w Urzędzie Gminy Świerklaniec lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Szczegóły wraz z regulaminem znajdują się tutaj.