Ruszyła IV edycja Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Od 8 lipca można składać propozycje projektów.

Każdy mieszkaniec Powiatu, który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. mają czas na ich złożenie do dnia 12 sierpnia. Wystarczy uzyskać poparcie swojego wniosku przez co najmniej 20 mieszkańców Powiatu. Wybrane zadania zostaną zrealizowane w roku 2020.

Szczegóły znajdują się na stronie https://budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl/

Formularz zgłaszania projektu oraz listy poparcia

Zachęcamy do udziału!