Przypominamy, że podczas czwartej edycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec w wyznaczonym terminie przyjmowania propozycji wpłynęło łącznie 9 projektów. Głosowanie odbywa się od 8 do 16 października.

- 3 projekty z sołectwa Orzech,
- 1 projekt z sołectwa Nakło Śląskie
- 3 projekty z sołectwa Świerklaniec
- 2 projekty z sołectwa Nowe Chechło.

Projekty zostały zaopiniowane przez zespół ds. budżetu obywatelskiego jako możliwe do realizacji.

Lista projektów:

Sołectwo Świerklaniec
- "Spełniamy marzenia maluchów. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerklańcu"
- "Świetlica szkolna odnowiona i wyposażona"
- "Czas na zabawę. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu"

Sołectwo Nakło Śląskie
- "Budowa oświetlenia boiska treningowego LKS ORZEŁ Nakło Śląskie"

Sołectwo Nowe Chechło
- "Budowa Ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskich"
- "Utwardzenie dojazdu do posesji mieszkańców w sołectwie Nowe Chechło ul. Leśna 47,49,51"

Sołectwo Orzech
- "Doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobalaków 5 w Orzechu"
- "Remont klatki schodowej budynku gminnego przy ul. Wieczorków 41 w Orzechu"
- "Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8"

Informujemy, że głosowanie nad projektami zgłoszonymi w IV edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 odbywać się będzie od 8 października 2019 r. do 16 października 2019 r., w godzinach pracy placówek w wyznaczonych punktach, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec oraz za pomocą platformy internetowej ePUAP, dostępnej pod adresem https://bip.swierklaniec.pl/ (Instrukcja głosowania elektronicznego PDF - 30 KB).


Punkty wyznaczone do głosowania:
- sołectwo Nakło Śląskie - Gminny Ośrodek Kultury w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie, ul. Główna 52, w godzinach pracy placówki,
- sołectwo Orzech - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzechu, Orzech, ul. J. Brzechwy 8, w godzinach pracy placówki,
- sołectwo Świerklaniec – Urząd Gminy Świerklaniec, Świerklaniec, ul. Młyńska 3,w godzinach pracy placówki,
- sołectwo Nowe Chechło - Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, Nowe Chechło ul. Lasowicka 103, w godzinach pracy placówki.