Uwaga! Informujemy, że 2 maja (czwartek) 2019 r. Urząd Gminy Świerklaniec będzie nieczynny.

Od 18 kwietnia do 6 maja br. na terenie gminy Świerklaniec osoby wyznaczone przez Urząd Gminy będą dystrybuować blankiety za odpady komunalne.

Informujemy, że wszystkie egzaminy, które uczniowie zdają na zakończenie szkoły podstawowej, w gminie Świerklaniec odbyły się w zaplanowanych terminach.

Od 8 marca trwają prace związane z czyszczeniem ulic w gminie Świerklaniec. Od 18 do 22 kwietnia planowana jest przerwa.

8 kwietnia br. wpłynęła do Urzędu Gminy Świerklaniec decyzja wydana przez Ministra Środowiska, który wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne terenów Zalewu Nakło-Chechło.

Informujemy, że 10 kwietnia 2019 r. w szkołach podstawowych w Nakle Śląskim i Świerklańcu egzaminy gimnazjalne rozpoczęły się bez przeszkód punktualnie o godz. 9:00. Uczniom życzymy powodzenia!

Od 1 maja 2019 r. zmienią się stawki opłat za śmieci. Za odpady segregowane zapłacimy 21,00 zł za osobę miesięcznie, a za odpady niesegregowane zapłacimy 42,00 zł za osobę miesięcznie.

Niestety stronie rządowej oraz nauczycielskim związkom nie udało się dojść do porozumienia i dzisiaj w placówkach oświatowych gminy rozpoczął się strajk.