21 września nadano Honorowe Obywatelstwo Gminy Świerklaniec prof. Januszowi Żmii - rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Od 17 do 20 września 2018 r. w sołectwach gminy Świerklaniec odbyły się Zebrania Wiejskie. Porządek obrad we wszystkich sołectwach był podobny.

Powiat Tarnogórski jest w trakcie realizacji trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego. Głosowanie odbywa się w dniach 24 września do 10 października 2018 roku.

Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące stanu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

Od początku września 2018 roku wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (3, 4, 5 i 6 lat) mają miejsca w publicznych przedszkolach Gminy Świerklaniec. 

Zakończył się sezon kąpielowy nad Zalewem Nakło-Chechło. Opłaty za wjazd nie są już pobierane i z dobrodziejstw Zalewu można korzystać nieco inaczej.

Nowe kamery strzegą bezpieczeństwa w okolicach amfiteatru. To już trzecia lokalizacja punktów monitoringu w zabytkowym parku w Świerklańcu.

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne na darmowe zajęcia rehabilitacyjne, we wtorki i czwartki w Nowym Chechle.