PieniądzeZłożony przez gminę projekt pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec” decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Maturzyści z Nowego Chechła z wójtem Markiem CylemGdyby nie epidemia to właśnie dzisiaj pisaliby maturę z języka polskiego. Jednak tegoroczni maturzyści z Nowego Chechła odwiedzili dziś Urząd Gminy Świerklaniec aby na ręce wójta przekazać 300 uszytych przez siebie maseczek.

4 maja to Dzień św. Floriana, czyli patrona między innymi Strażaków. Z tej okazji składamy wszystkim Strażakom, zarówno tym zawodowym jak i ochotnikom najlepsze życzenia!

Szanowni Mieszkańcy,
Bezpieczeństwo Dzieci to dla mnie priorytet. Wczoraj podana została przez Premiera informacja o możliwości otwarcia od 6 maja żłobków i przedszkoli. Informuję wszystkich Rodziców i Opiekunów tych dzieci, które uczęszczają do gminnych przedszkoli, że decyzję o otwarciu podejmę wspólnie z Dyrektorami placówek, po opublikowaniu ministerialnych wytycznych, które określą zasady, na jakich otwarcie tych placówek będzie możliwe.

Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl informuje, że ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii, druga rata podatków nie będzie pobierana w sposób zwyczajowy, tj. przez sołtysów/inkasentów.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Rękodzieło to ich pasja i sposób na zagospodarowanie wolnego czasu. W trudnych chwilach związanych z epidemią wirusa, rękodzieło to także ich wkład w pomoc potrzebującym. Panie z Koła Rękodzieła oraz ze Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląska w Orzechu szyją wielorazowe maseczki. Pierwsza partia trafiła już do ośrodków zdrowia na terenie gminy oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim.