W czasie tegorocznych ferii zimowych dzieci i młodzież z województwa śląskiego mogą podróżować pociągami Kolei Śląskich za darmo.

20 marca 2019 roku, w 98. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, odbędzie się kolejna, już czwarta, edycja klasówki powstańczej.

W sołectwach gminy Świerklaniec odbyły się Zebrania Wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów oraz członków rad sołeckich.

Wójt Gminy Świerklaniec ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o dyżurach, które będą pełnili pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu.

Za oknem zima z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym od dnia 8 stycznia 2019 r. w parku w Świerklańcu istnieje możliwość zorganizowania kuligu.

Z końcem 2018 roku zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja portyku wejściowego zabytkowego obiektu – Pałacu Kawalera w Świerklańcu”.

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany związane z przejęciem organizacji miejskiej komunikacji publicznej przez Górnośląsko-Zaglębiowską Metropolię.